กรมป่าไม้ จับมือ วุฒิสภา เตรียมยกระดับ “หลักสูตรด้านการป่าไม้”

กรมป่าไม้ จับมือ วุฒิสภา เตรียมยกระดับ “หลักสูตรด้านการป่าไม้”

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ที่ปรึกษาคณะทำงานศึกษาหลักสูตรการจัดการป่าไม้นานาชาติ ในคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา กล่าวภายหลังการร่วมหารือหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องว่า ตนได้หารือร่วมกับนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาต่อยอดการเรียนการสอนด้านการป่าไม้ของประเทศไทย

โดยจะมุ่งเน้นการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะใช้พื้นที่โรงเรียนป่าไม้ จังหวัดแพร่ (เดิม) ซึ่งมีความพร้อมและโอกาสในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการป่าไม้

รวมถึง เป็นสถานที่สำหรับศึกษา อบรม และฝึกปฏิบัติในพื้นที่ ทั้งนี้ คงต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้ชัดเจน และวางแผนระยะสั้นและระยะยาวอย่างรอบคอบ ซึ่งการหารือครั้งนี้ ทุกหน่วยงานพันธมิตรพร้อมที่จะเข้าร่วมดำเนินงาน

“ในระยะแรกจะนำร่องโดยการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น เกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ พัฒนาศักยภาพรุกขกร การป้องกันและควบคุมไฟป่า สำหรับประชาชนทั่วไป สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน เจ้าหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะมีผู้ในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้นดังกล่าว โดยในช่วงแรกมีหน่วยงานภาคเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้กองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ทั้งนี้ หน่วยงานพันธมิตรจะมีการร่วมลงนามความร่วมมือร่วมกัน ภายในช่วงต้นปี 2566 และทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) โดยกรมป่าไม้จะได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อรับผิดชอบด้านการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตร ต่อไป สำหรับเป้าหมายสำคัญของการดำเนินการ คือ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการป่าไม้สู่ระดับสากล เพื่อตอบโจทย์การแข่งขันด้านการศึกษาและการวิจัยระดับนานาชาติ ต่อไป” พล.อ.อ.ประจิน กล่าว

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง

ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเสริมว่า กรมป่าไม้มีแนวนโยบายที่จะพัฒนาสถาบันพัฒนา การป่าไม้ ให้มีความทันสมัยและสนองตอบความต้องการบุคลาการด้านการป่าไม้

ซึ่งจากหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งนี้ กรมป่าไม้ได้เสนอแนวคิดที่จะจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ที่มุ่งเน้นการศึกษาภาควิชาการควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริง สามารถดำเนินงานได้ทันที อย่างไรก็ตาม ตนได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่สำรวจและเตรียมความพร้อมพื้นที่ เพื่อเตรียมการปรับปรุงภูมิทัศน์และพิพิธภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นสถานที่สันทนาการและแหล่งเรียนรู้ด้านการป่าไม้

โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำหรับการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ตนจะได้แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะแรก ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กรมป่าไม้และหน่วยงานพันธมิตรจะได้เร่งหารือแนวทางและกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจน คาดว่าแถลงข่าวเปิดตัวโครงการราวต้นเดือนธันวาคม 2565 ที่จังหวัดแพร่

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ balonparty.com

ufa slot

Releated