ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงวิธีการฉีดวัคซีนฝีดาษอาจหมายถึงปริมาณที่มากขึ้น แต่อาจไม่ง่ายนักผู้เชี่ยวชาญกล่าว

รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังพิจารณาการเปลี่ยนแปลงวิธีที่แพทย์ให้ว […]